Tra cứu văn bằng
Kết quả tìm kiếm
# Số hiệu Họ tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ngành Xếp loại Số vào sổ Chi tiết
1 1843191 Đào Bá Hiệp Nam 04/07/1991 Đồng Nai Sư phạm Toán học Trung bình 376/K04CQ19-ĐHĐN
2 1708056 Phan Thế Toàn Nam 24/09/1993 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Trung bình 1390/K01CQ18-ĐHĐN
3 1708099 Nguyễn Đức Hòa Nam 06/08/1993 Hải Dương Quản trị kinh doanh Trung bình 1433/K04CQ18-ĐHĐN
4 1707429 Nguyễn Thanh Bình Nam 04/11/1994 Đồng Nai Sư phạm Toán học Trung bình 2059/K02CQ18-ĐHĐN
5 1707424 Lưu Hiểu Khánh Nữ 09/07/1993 Tuyên Quang Giáo dục Tiểu học Khá 2054/K02CQ18-ĐHĐN
6 1707425 Nguyễn Thanh Bình Nam 10/01/1993 Đồng Nai Giáo dục Tiểu học Trung bình 2055/K02CQ18-ĐHĐN
7 1843872 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 24/06/1994 Đồng Nai Sư phạm Tiếng Anh Trung bình 1136/K02CQ19-ĐHĐN
8 1707417 Nguyễn Huỳnh Kim Ngân Nữ 26/07/1994 Đồng Nai Sư phạm Tiếng Anh Trung bình 2047/K02CQ18-ĐHĐN
9 1708057 Nguyễn Tuấn Anh Nam 22/01/1993 Đồng Nai Quản trị kinh doanh Trung bình 1391/K02CQ18-ĐHĐN
10 1708509 Nguyễn Thị Gấm Nữ 28/09/1994 Nam Định Quản trị kinh doanh Trung bình 1164/K02CQ18-ĐHĐN